Csr och etik

 

Företaget sociala ansvar och etik

 

Genom att du handlar på Lucu Food så gör ni en bra handling för miljön, och bidra ni till ett hållbart samhälle. På lucufood arbetar vi ständigt för att förbättra och driva verksamheten

så miljövänligt som möjligt. Detta gör vi genom att till exempel återanvända, källsortera.

Vi har dessutom fått installerat ett nyttvärmesystem, vilket leder till återanvändning av värmeflödet från kylar och frysar till att värma upp byggnaden. Vi tanka och kör våra bilar miljövänligt, dessutom gör vi en del andra åtgärder såsom att ökar vart konkurrenskraft, genom ett nära samarbete och goda kunskaper om våra leverantörer, vilket ger bättre förutsättningar att stärka vart företagsvarumärke.

Vi också har bättre koll på kundernas attityd till vart företag och sätter de i centrum, vi har bättre

kontroll över riskerna, såväl finansiella som miljömässiga detta ökar vårt möjlighet att attrahera, behålla och motivera våra medarbetare.

Med bättre kontroll på leverantörskedjan ökar vi effektivitet på vart företag.

Välkommen till Lucu Food

Malmös prisparadis

 

LucuFood AB, Adress: Singelgatan 1, 212 28 Malmö Telefon 040 931313, Info@lucufood.se